Sobre Metropolab

Què es?

Hem creat Metropolab, un projecte d'innovació oberta basat en una plataforma digital, a fi de fomentar la participació ciutadana en la recerca de solucions per a un desenvolupament politic, social y cultural més intel·ligent i sostenible.

Aquí pots publicar les teves idees i propostes, comentar les d’altres persones i votar les millors.

Es tracta d'un model que ja s'ha experimentat en altres llocs del món per a aconseguir una governança més participativa i transparent.

Com funciona?

El nostre model consisteix a plantejar reptes per al debat (problemàtiques, objectius, metes...) perquè els nostres usuaris puguin aportar les seves propostes i publicar-les. La resta d’usuaris comenten, valoren i voten aquestes propostes, i les millors es recompensen i, si és oportú i factible, s’implementen.

Metropolab s'organitza a l’entorn de 3 eixos: el repte, les propostes i la recompensa:

REPTE

Un repte inclou els punts següents:

  • L’ exposició d’una problemàtica.
  • La cronologia de la consulta.
  • Els premis o gratificacions que estan en joc.

PROPOSTES

A l'espai “propostes” de la plataforma, els participants poden realitzar 3 tipus d'accions:

  • Exposar les seves idees i propostes.
  • Comentar les propostes de tercers.
  • Votar les millors propostes.

SELECCIÓ

En la fase de selecció, les 10 propostes més votades se sotmeten al judici d'un Comitè d'Experts Independents. Els criteris per a valorar les 10 propostes finalistes són la innovació (incorporació d'elements innovadors), l'impacte social (quantificació dels beneficis socials generats per la proposta) i la viabilitat (facilitat de posada en marxa i sostenibilitat de la proposta).

La proposta guanyadora el premi acordat.

La nostra plataforma està basada en la participació activa. Per tant, us convidem activament a compartir les vostres idees, participar en els debats i oferir les vostres opinions i experiències durant tot el procés. No patiu perquè les vostres idees no siguin prou bones o massa atrevides. Mai no s'és massa atrevit! Tingueu la ment oberta a les contribucions i atreviu-vos a compartir!

Cal dir, finalment, que per fomentar el debat de la millor forma possible, hem establert un codi de conducta basat en el criteri de mostrar una actitud positiva i proactiva en la recerca de propostes sobre la temàtica indicada.