Codi de conducta

Metrolab, Codi de conducta

Ens agradaria que la nostra plataforma fos divertida, creativa i de mentalitat oberta. El nostre objectiu és crear un espai col·laboratiu i dinàmic que beneficiï tothom. Per aquesta raó, hem desenvolupat un codi de conducta que marca algunes normes per fer que l'experiència amb la plataforma Metropolab sigui més agradable i productiva.

PARTICIPEU

La plataforma està basada en la participació activa. Per tant, us convidem a compartir les vostres idees, participar en els debats i oferir les vostres opinions i experiències durant tot el procés. No patiu perqué les vostres idees no siguin prou bones o massa atrevides. Mai no s'és massa atrevit!
Tingueu la ment oberta a les contribucions i atreviu-vos a compartir!

CENTREU EL DEBAT

Us demanem que mantingueu les vostres aportacions dins la temàtica plantejada, per tal que la discussió dels membres de la comunitat sigui el més productiva possible.

SIGUEU RESPECTUOSOS

A la plataforma, tots els membres es tracten sempre amb respecte. Els participants tenen diferents experiències i nivell de coneixement, i, segurament, hi pot haver discrepàncies. La falta d'acord, tanmateix, no impedeix tenir una conducta apropiada. Us demanem que sigueu educats i respecteu qualsevol participant quan doneu la vostra opinió, feu preguntes, oferiu suggeriments o tracteu opinions no coincidents.

Us animem a comunicar-nos qualsevol abús que es produeixi i a ajudar-nos a mantenir un ambient constructiu i col·laboratiu. Ens reservem el dret d’excloure les persones que insultin, o que no respectin les normes.